• h5
  • slide4
  • slide3
  • slide1
  • Slide1
ข่าวประชาสัมพันธ์
2015-06-24

รับสมัครแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

รับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ทั้ง 2 ช่วงชั้น โดยจัดการแข่งขันในวันที่ 3 ก.ค. 2558 ให้นักเรียนที่สนใจมาสมัครแข่งขันได้ที่ ครูสุธิดา แวหะยี ที่ห้องคอมพิวเตอร์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 -26 มิถุนายน 2558 ี้เท่านั้น 

© Copyright 2014 Kruying.com All Rights Reserved