• h5
  • slide4
  • slide3
  • slide1
  • Slide1
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-07-12

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ​ ของนางสุธิดา​ แวหะยี ตำแหน่ง​ ครู​ วิทยฐานะ​ ครูชำนาญการพิเศษ​ โรงเรียนเทศบาล​ ๒​ (บ้านหาดใหญ่)

2021-07-06

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ​ ของนางสุธิดา​ แวหะยี ตำแหน่ง​ ครู​ วิทยฐานะ​ ครูชำนาญการพิเศษ​ โรงเรียนเทศบาล​ ๒​ (บ้านหาดใหญ่)

22-24 มิ.ย. 2559

แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ "หาดใหญ่วิชาการ"

4-5 มิถุนายน 2559

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

2016-03-04

คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนแข่งทักษะวิชาการท้องถิ่นระดับภาค

2016-03-01

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

2016-02-29

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันสร้างผลงานนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint

2016-02-03

5 ก.พ. 2559 รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

2016-01-06

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

2015-12-21

เชิญเข้าร่วมรับฟังและรับชมการแสดงผลงานวิชาการ เพื่อรองรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ

© Copyright 2014 Kruying.com All Rights Reserved