• h5
  • slide4
  • slide3
  • slide1
  • Slide1
ข่าวประชาสัมพันธ์
2015-12-21

เชิญเข้าร่วมรับฟังและรับชมการแสดงผลงานวิชาการ เพื่อรองรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ

23 ธันวาคม 2558 เชิญเข้าร่วมรับฟังและชมการแสดงผลงานทางวิชาการของครูในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทวิลักษณ์

© Copyright 2014 Kruying.com All Rights Reserved