• h5
  • slide4
  • slide3
  • slide1
  • Slide1
ข่าวประชาสัมพันธ์
2015-08-03

เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน โครงการโรงเรียนไม่หลับ ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน ในโครงการโรงเรียนไม่หลับ หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม 2558 สมัครได้ที่ ครูสุธิดา แวหะยี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

© Copyright 2014 Kruying.com All Rights Reserved