• h5
  • slide4
  • slide3
  • slide1
  • Slide1
ข่าวประชาสัมพันธ์
2016-02-29

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันสร้างผลงานนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันสร้างผลงานนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 สนใจสมัครได้ที่ ครูสุธดา  แวหะยี ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559 

© Copyright 2014 Kruying.com All Rights Reserved