• h5
  • slide4
  • slide3
  • slide1
  • Slide1
ผลงาน
วันที่ 11-12-15

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน : รางวัลชมเชย แข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (Paint)

No File!

ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อม ด.ญ.พิชญานิน  หนูศรี และเด็กหญิงนิชนันท์ จงคดี ได้รับรางวีลชมเชยในการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (Paint) ระดับประถมปลาย ในโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

© Copyright 2014 Kruying.com All Rights Reserved